Beställning

Öva med gamla högskoleprov

Att träna på gamla högskoleprov är ett mycket bra sätt att öva dina färdigheter inför det riktiga provet. Genom att göra gamla prov erhåller du kunskaper om provets utformning och upplägg, dessutom bildar du dig en uppfattning om hur lång tid du behöver för olika moment.

För att öppna filerna behöver du ha gratisprogrammet Adobe PDF Reader installerat på din dator.


Högskoleprovet 2012 (hösten)

Ladda ner gamla högskoleprov kvantitativ del 1 Ladda ner gamla högskoleprov kvantitativ del 2Ladda ner gamla högskoleprov verbal del 1 Ladda ner gamla högskoleprov verbal del 2

Ladda ner gamla högskoleprov facit

Normeringstabeller för höstprovet 2012 läggs upp så fort de gjorts tillgängliga.


Högskoleprovet 2012 (våren)

Ladda ner gamla högskoleprov kvantitativ del 1 Ladda ner gamla högskoleprov kvantitativ del 2Ladda ner gamla högskoleprov verbal del 1 Ladda ner gamla högskoleprov verbal del 2

Ladda ner gamla högskoleprov facit Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell kvantitativ del* Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell verbal del*

* - Ditt normerade totalresultat är medelvärdet av ditt normerade resultat på det kvantitativa respektive verbala blocket. Om du t.ex. skrev 1,2 på det verbala blocket och 1,4 på det kvantitativa blocket är ditt normerade totalresultat 1,3. För att se hur många som fått samma resultat som du, se fördelningstabellen.


Högskoleprovet 2011 (hösten)

Ladda ner gamla högskoleprov kvantitativ del 1 Ladda ner gamla högskoleprov kvantitativ del 2Ladda ner gamla högskoleprov verbal del 1 Ladda ner gamla högskoleprov verbal del 2

Ladda ner gamla högskoleprov facit Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell kvantitativ del* Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell verbal del*

* - Ditt normerade totalresultat är medelvärdet av ditt normerade resultat på det kvantitativa respektive verbala blocket. Om du t.ex. skrev 1,2 på det verbala blocket och 1,4 på det kvantitativa blocket är ditt normerade totalresultat 1,3. För att se hur många som fått samma resultat som du, se fördelningstabellen.


Nya högskoleprovet 2011 (övningsprov)

Ladda ner gamla högskoleprov kvantitativ del Ladda ner gamla högskoleprov verbal del Ladda ner gamla högskoleprov facit Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell


Högskoleprovet 2011 (våren)

Ladda ner gamla högskoleprov DTK Ladda ner gamla högskoleprov ELF Ladda ner gamla högskoleprov LÄS Ladda ner gamla högskoleprov NOG Ladda ner gamla högskoleprov ORD Ladda ner gamla högskoleprov facit

Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell


Högskoleprovet 2010 (hösten)

Ladda ner gamla högskoleprov DTK Ladda ner gamla högskoleprov ELF Ladda ner gamla högskoleprov LÄS Ladda ner gamla högskoleprov NOG Ladda ner gamla högskoleprov ORD Ladda ner gamla högskoleprov facit

Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell


Högskoleprovet 2010 (våren)

Ladda ner gamla högskoleprov DTK Ladda ner gamla högskoleprov ELF Ladda ner gamla högskoleprov LÄS Ladda ner gamla högskoleprov NOG Ladda ner gamla högskoleprov ORD Ladda ner gamla högskoleprov facit

Ladda ner gamla högskoleprov normeringstabell

Notera att det bara finns ett exempelprov tillgängligt för ELF (engelsk läsförståelse), detta på grund av copyright-skäl.


Gamla högskoleprov - övningstips

Välj det delprov som du vill göra och ladda ner det. Du kan antingen skriva ut det eller ha provet öppet på datorn, beroende på vad som känns bäst för dig. Vi rekommenderat varmt att du använder dig av tidtagning, detta för att få en känsla av hur mycket tid du behöver - det kan hända att du även måste öva upp snabbheten innan du väl skriver högskoleprovet, så att du verkligen hinner svara på alla frågor.

Skriv delprovet utan uppehåll. Därefter är det bara att rätta provet och anteckna resultaten. Om du går igenom alla delprov kan du efteråt jämföra din poäng med normeringstabellen och på så sätt veta exakt vad du hade skrivit om provet var "på riktigt". Självklart finner du mycket mer användbara övningstips, pedagogiska förklaringar och lösningstekniker i "Högskoleprovet övningsbok".