Allmänt om högskoleprovet

Varje år skriver fler än 50 000 personer högskoleprovet. För många är det just provresultatet som öppnar dörrarna till drömutbildningen. Det finns dock en rad praktiska som man bör ha koll på och på denna sida finner du nyttig allmän information som rör högskoleprovet.

Kortfattad information

Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskole- eller universitetsstudier. Vid antagningen till högskola eller universitet tas en del sökande in på urval av deras gymnasiebetyg medan en del tas in på urval av deras högskoleprovsresultat.

Det är ett allmänt prov, vilket betyder att alla får skriva det, oavsett t.ex. ålder. Det hålls två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Provet hålls alltid på en lördag och det kostar 450 kronor att skriva högskoleprovet. Anmälningstiden brukar börja ca 2-3 månader innan provet ska hållas och anmälan stängs ca en månad innan provdatumet. På följande sida finner du mer information om anmälan till högskoleprovet och provdatum.

Provets utformning

Högskoleprovet består av två block, ett kvantitativt och ett verbalt. Det kvantitativa blocket är indelat i fyra delprov (DTK, KVA, NOG, XYZ) och består av sammanlagt 80 frågor. Detta block prövar dina matematiska kunskaper och din förmåga till logiskt tänkande. Det verbala blocket består också av fyra delprov (ELF, LÄS, MEK och ORD) och 80 frågor. Detta block testar din språkliga förmåga samt saker som ordkunskap, läsförståelse och engelska. För mer information om hur provet är upplagt och om vad de olika delarna innebär, se klicka här.

Högskoleprovet skrivs i fem olika pass om femtio minuter med kortare pauser mellan varje provpass, samt en längre lunchpaus ungefär i mitten av provet. För att ladda batterierna under provpauserna rekommenderar vi att man tar med sig frukt, yoghurt eller något annat lättare mellanmål - det är bara ett i raden av bra tips som kan hjälpa en till ett toppresultat!

Exempelprov och övning

Det finns en rad olika metoder man kan använda sig av för förbättra möjligheterna till ett bra resultat. Bland annat bör man göra gamla högskoleprov för att bekanta sig med provets upplägg och frågornas uppbyggnad.

Det allra viktigaste för att lyckas är dock att man kommer till provet väl förberedd. Ett bra sätt att förbereda sig på är att träna med Högskoleprovet övningsbok - den innehåller en rad praktiska tips, pedagogiska förklaringar, lösningsmekanismer och annan information som garanterat hjälper dig till ett bättre resultat på högskoleprovet!

Fakta om högskoleprovet's övningsbok