De olika delproven

Högskoleprovet indelat i två block - ett verbalt och ett kvantitativt. Det verbala blocket testar din ordkunskap, läsförståelse och dina allmänna språkkunskaper medan det kvantitativa blocket prövar dina matematikkunskaper och din förmåga till att utföra statistiska och jämförande analyser.

Det verbala blocket

Högskoleprovets verbala block består av fyra delprov: ELF (engelsk läsförståelse), LÄS (svensk läsförståelse), MEK (meningskomplettering) och ORD (ordkunskap). Detta block är uppdelat i två delar, varje del består av 40 frågor.

ELF - engelsk läsförståelse (2 x 10 frågor). Detta delprov prövar din förmåga till att läsa och förstå engelsk text.

LÄS - svensk läsförståelse (2 x 10 frågor). Testar din förmåga till att ta till dig information i en svensk text.

MEK - meningskomplettering (2 x 10 frågor). I detta delprov får du en rad meningar eller stycken ur vilka det saknas 1-3 ord. Du ska välja det svarsalternativ som passar bäst in i luckorna.

ORD - ordkunskap (2 x 10 frågor). Delprovet ORD testar din ordförståelse. Du ska välja vilket av svarsalternativen som bäst motsvarar ordet eller frasen i frågan.

Ett bra sätt att öva på det verbala blocket är genom att göra gamla högskoleprov.

Det kvantitativa blocket

Högskoleprovets kvantitativa block består även det av fyra delprov: DTK (diagram, tabeller och kartor), KVA (kvantitativa analyser), NOG (logiska problem) och XYZ (matematiska uppgifter). Liksom det verbala blocket så består även detta block av två delar om 40 frågor var.

DTK - diagram, tabeller och kartor (2 x 12 frågor). Detta delprov testar din förmåga till att läsa diagram, tabeller och kartor. Du ska göra enklare tolkningar, beräkningar och uppskattningar av tillgänglig information.

KVA - kvantitativa analyser (2 x 10 frågor). I denna del av högskoleprovet ska du bestämma vilken av två angivna kvantiteter är störst. I många fall behöver du utföra enklare matematiska beräkningar för att kunna komma fram till rätt svar.

NOG - logiska problem (2 x 6 frågor). Delprovet NOG testar din förmåga att hantera matematiska och logiska problem. Du ska bedöma om du fått tillräcklig information för att kunna lösa problemet.

XYZ - matematiska uppgifter (2 x 12 frågor). I detta delprov prövas dina mattekunskaper. Du får en matematisk uppgift, t.ex. en ekvation, som du ska lösa.

Fakta om högskoleprovet's övningsbok