Träna med gamla högskoleprov

Ladda ner gamla högskoleprov. Träna på gamla prov är ett mycket bra sätt att förbereda sig på inför det riktiga provet. Genom att göra gamla högskoleprov erhåller du kunskaper om provets utformning och upplägg, dessutom bildar du dig en uppfattning om hur lång tid du behöver för olika moment.

Vi rekommenderar att du använder dig av tidtagning och skriver delprov utan uppehåll. Då får du en uppfattning av hur mycket tid du behöver. Det kan hända att du även måste öva upp snabbheten innan du väl skriver högskoleprovet så att du är säker på att du hinner svara på alla frågor.

2019 hösten

2019 våren

2018 hösten

2018 våren

2012 hösten

2012 våren

2011 hösten

2011 övningsprov

2011 våren

2010 hösten

2010 våren

* Om du går igenom alla delprov kan du efteråt jämföra din poäng med normeringstabellen och ta reda på vilken poäng du hade fått om provet var "på riktigt".

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut: Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00.

Fakta om högskoleprovet's övningsbok