Högskoleprovets verbala del – två tips

Just den verbala delen kan vara svår att träna in ordentligt, då man måste ha ett ganska brett ordförråd och kunna sätta in orden i ett sammanhang. Man måste också förbereda sig på ett helt annat sätt än när det gäller de matematiska delarna av högskoleprovet, som sätter mer fokus på just logiskt tänkande och problemlösning.

Hur som helst, här är två användbara tips som kan hjälpa dig till ett bättre resultat på denna del:

  • Läs tidningar och tidskrifter!

Våra dagstidningar och tidskrifter innehåller väldigt mycket hårdvaluta när det kommer till ordkunskap, det vill säga ord. Om du inte redan gör det är det hög tid att börja läsa minst en dagstidning varje dag. Se till att även läsa de längre essäerna, t.ex. debattsidorna i kulturdelen och de mer konstvetenskapliga och filosofiska artiklarna. Anteckna ord som du inte kan eller som känns svåra och kolla sedan upp deras betydelse i en ordbok. Gör gärna en lista på dessa ord så att du kan plugga på dem i efterhand också.

  • Köp en synonymordbok!

En synonymordbok är en ordlista som består av ord som liknar de orden man slår upp. Slår du upp t.ex. “beställning” kommer du se alla ord som har liknande betydelse som ordet “beställning”, t.ex. “order” och “bokning”. Ta för vana att slå upp såväl ord som du inte kan som ord som du kan men som kanske är lite ovanligare, på detta sätt kan du snabbt bygga upp ett större ordförråd. Lista även dessa ord och synonymer, så att du alltid har dem tillgängliga. Om du inte vill köpa en bok kan du använda dig av gratistjänster på internet, en rätt bra sådan är http://www.synonymer.se/.

Självklart rekommenderar vi att du köper Högskoleprovet övningsbok, som innehåller många fler väldigt bra och användbara tips som på bästa sätt förbereder dig inför högskoleprovet! Denna artikel är bara en liten försmak.

2 thoughts on “Högskoleprovets verbala del – två tips

  1. Hej, tänkte tipsa om Dagensord.net som jag kollar på varje dag. Bra övning och lättare att komma ihåg eftersom alla orden förklaras ganska omfattande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.