Kan gravt synskadade göra högskoleprovet?

De flesta vet att det finns ett särskilt högskoleprov för personer med dyslexi, men något som kanske inte så många har koll på är att det även finns ett högskoleprov som är särskilt anpassat för folk med grava synskador. Detta särskilda högskoleprov ges dels i punktskrift, dels på Daisy.

I överlag är provet identiskt som det “vanliga” högskoleprovet, förutom att delprovet DTK (Diagram, tabeller och kartor) ej ingår. Den som är gravt synskadad får även längre tid på sig att göra provet, provtiden är förlängd med ca 45 procent.

Högskoleprovet för gravt synskadade anordnas av samma universitet och högskolor som anordnar det ordinarie provet, dock är det tyvärr inte alla provorter som har kapacitet för att ge prov för gravt synskadade. Därför måste du ange vid anmälan att du är synskadad och därefter fråga vid vilka orter provet genomförs. För mer information om hur du går tillväga med anmälan ifall du är gravt synskadad, vänligen besök hemsidan hogskoleprov.nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *