Ca 47000 anmälningar till högskoleprovet

Högskoleverket har gått ut med statistik angående antal anmälningar till högskoleprovet som hålls nu på hösten, den 29 oktober. Högskoleprovet är fortfarande populärt, och antalet anmälningar uppgår till 47 274. Det är dock något färre än till höstprovet 2010, då nästan 50 000 anmälde sig till högskoleprovet.

Intressant är att detta är ett trendbrott – sedan hösten 2008 hade intresset för högskoleprovet ökat vid sex provtillfällen i följd. Högskoleverket förklarar detta med förändringarna som införts inför höstprovet 2011. Förmodligen rör det sig om en osäkerhet inför det nya högskoleprovet, något som även vi siade om innan anmälningen stängde.

Johanna Sigalit, handläggare på Högskoleverket, anser att förändringarna är bra och förklarar att provresultaten på ett bättre sätt kommer att mäta hur pass bra provskrivaren kommer klara sin högskole- eller universitetsutbildning. Provet ska också upplevas som mer rättvist, då tyngdpunkten är mer jämnt fördelad mellan verbala och matematiska kunskaper.

Det verkar dock som om en rad personer som inte nödvändigtvis behöver skriva provet just denna höst har valt att vänta, för inför nästa prov kommer fullständiga övningsprov finnas tillgängliga på internet, vilket gör det enklare att förbereda sig inför högskoleprovet.

Glädjande är också att anmälningsfunktionen har fungerat bra och att Högskoleverket inte rapporterat några tekniska störningar vilka kunnat hindra folk från att anmäla sig i sista stund. Vi på Högskoleprovet Blogg vill ta tillfället i akt och önska alla er som ska skriva provet lycka till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *