Tag Archives: statistik

Högskoleprovet – statistik och kommentar från HSV

Som vi skrev igår hade någon läckt ett antal ord från högskoleprovet på Flashbacks forum 20 minuter innan provstarten. Högskoleverket reagerade med att plocka bort dessa fyra ord från provresultatet, vilket gav upphov till funderingar om detta inte kan missgynna personer som är starkare på den verbala delen av högskoleprovet.

Per-Erik Lyrén, forskare vid Umeå universitet (institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid detta universitet är de som konstruerar högskoleprovet), kommenterar att normeringen i sig inte påverkas och att plocka bort orden är det rättvisaste alternativet. Enligt honom är det bara i extremfall som ens provresultat kommer att påverkas av detta – om man hade rätt på just de ord som tagits bort men inte på de övriga. De som främst riskerar att drabbas negativt är de personer som skrivit 0,2-0,4 på den verbala delen av högskoleprovet, men enligt Per-Erik Lyrén ska inte påverkan överstiga 0,1 poäng på den normerade skalan.

Professor Lyrén säger även att det inte går att hitta någon absolut rättvisa i en situation som denna. Han kommenterar dock att om orden inte tagits bort hade de som fått ta del av dem i förväg fått en högre poäng och kommit före andra som inte haft denna fördel, vilket hade gjort att de rankat sämre.

Det enda vi hoppas på är att Högskoleverket gör en grundlig utredning för att ta reda på hur denna läcka kan ha uppstått. Nu publicerades fyra ord på Flashbacks forum, men hur kan Högskoleverket i framtiden undvika att enstaka individer eventuellt kopierar större delar av högskoleprovet och sedan försöker sälja dessa vidare för egen vinning? Högskoleprovet är ju så pass populärt och viktigt, så det finns säkert en del personer som skulle kunna tänka sig att betala för att få resultaten i förväg, något som är oerhört viktigt att undvika.

Men nu över till något roligare – resultaten. De officiella resultaten av högskoleprovet våren 2012 kommer att publiceras den 2 maj, men till dess kan vi roa oss åt att jämföra lite statistik som Aftonbladet publicerat från förra höstens högskoleprov. Enligt denna ligger Uppsalas län samt de som skrev provet utomlands i topp med ett genomsnittligt resultat på 1,05. Umeå län följer med ett medelresultat på 1,02 och därefter kommer huvudstaden med 1,00 (i artikeln står det 1,05, men i tabellen står 1,00 som medelresultat för Stockholms län). Allra sämst gick det för de som skrev i Gävles län, där medelresultatet var 0,84.

Detta fenomen förklaras med att universitetsstäder har en högre andel barn till högskoleutbildade föräldrar, och att dessa studenter generellt presterar bättre på högskoleprovet. Vi får helt enkelt vänta på de officiella resultaten och se om statistiken pekar åt samma håll även för vårprovet 2012!

Männen vinnare på nya högskoleprovet

Affärsvärlden rapporterar om statistiken för det nya högskoleprovet, som skrevs nu i höstas. Två saker sticker ut – dels att männen i genomsnitt skrivit mycket bättre än kvinnorna, dels att två personer fick alla rätt (innan höstprovet 2011 var det bara två personer i högskoleprovets historia som lyckats få full pott).

Även om Gunilla Ögren, som är projektledare på institutionen för tillämpad beteendevetenskap vid Umeå Universitet, anser att den stora överraskningen är att två personer fått alla rätt tycker vi på denna blogg lite annorlunda.

Det nya högskoleprovet är mer balanserat, med 80 frågor av verbal respektive matematisk art vardera. Dessutom gör de nya delproven att varje enskilt delprov har mindre antal frågor, vilket kan göra att någon som har mycket djupa men balanserade kunskaper har större chans att få alla rätt. Detta kanske också kan härledas till att ordkunskapsdelen minskats, för det spelar ingen roll hur pass intelligent och påläst man är, vissa av orden är faktiskt oerhört svåra att lösa med 100% säkerhet.

Det vi tycker är mer överraskande är att männen fick i snitt 9,36% bättre resultat än kvinnorna. Även tidigare har män skrivit bättre, men skillnaden har varit mindre. Det finns egentligen (i alla fall än så länge) inga förklaringar till detta, men statistiken talar sitt tydliga språk. Och det är verkligen svårt att sia om varför det förhåller sig så. Vi får helt enkelt vänta och se hur pass bra kvinnor lyckas på nya högskoleprovet framöver – och hoppas på att någon kommer forska mer i ärendet.

I övrigt var det ingen större överraskning att yngre deltagare förbättrade sina resultat, då de har gymnasiematten i färskt minne, och det var ju också en av orsakerna till att införa det nya högskoleprovet.

Ca 47000 anmälningar till högskoleprovet

Högskoleverket har gått ut med statistik angående antal anmälningar till högskoleprovet som hålls nu på hösten, den 29 oktober. Högskoleprovet är fortfarande populärt, och antalet anmälningar uppgår till 47 274. Det är dock något färre än till höstprovet 2010, då nästan 50 000 anmälde sig till högskoleprovet.

Intressant är att detta är ett trendbrott – sedan hösten 2008 hade intresset för högskoleprovet ökat vid sex provtillfällen i följd. Högskoleverket förklarar detta med förändringarna som införts inför höstprovet 2011. Förmodligen rör det sig om en osäkerhet inför det nya högskoleprovet, något som även vi siade om innan anmälningen stängde.

Johanna Sigalit, handläggare på Högskoleverket, anser att förändringarna är bra och förklarar att provresultaten på ett bättre sätt kommer att mäta hur pass bra provskrivaren kommer klara sin högskole- eller universitetsutbildning. Provet ska också upplevas som mer rättvist, då tyngdpunkten är mer jämnt fördelad mellan verbala och matematiska kunskaper.

Det verkar dock som om en rad personer som inte nödvändigtvis behöver skriva provet just denna höst har valt att vänta, för inför nästa prov kommer fullständiga övningsprov finnas tillgängliga på internet, vilket gör det enklare att förbereda sig inför högskoleprovet.

Glädjande är också att anmälningsfunktionen har fungerat bra och att Högskoleverket inte rapporterat några tekniska störningar vilka kunnat hindra folk från att anmäla sig i sista stund. Vi på Högskoleprovet Blogg vill ta tillfället i akt och önska alla er som ska skriva provet lycka till!