Tag Archives: högskoleprovet 2013

Kvinnor måste satsa extra på högskoleprovet. Tyvärr.

Idag, på internationella kvinnodagen, skriver Dagens Nyheter om hur det är svårare för kvinnor att komma in på läkarlinjen eftersom högskoleprovet används som en del av urvalskriterierna ifall två personer har samma betyg, och att kvinnor generellt sett skriver sämre på högskoleprovet än män. Självklart inte på grund av att kvinnor skulle vara mindre intelligenta, utan på grund av högskoleprovets utformning och för att män är mer benägna att skriva provet flera gånger, vilket ökar möjligheterna till ett bra resultat.

DN skriver också om Milly, som inte kom in trots toppbetyg. Självklart är det inte bra att man inte kommer in trots toppbetyg, men tyvärr är det en realitet för många – på utbildningar med hög konkurrens används högskoleprovet för att välja bland studenterna som har toppbetyg.

Och tyvärr visar aktuell forskning och statistik på att män lyckas bättre än kvinnor på högskoleprovet. Därför är det just kvinnor som blir missgynnade av de gällande urvalsreglerna.

Det känns trist att skriva detta på internationella kvinnodagen, men som verkligheten ser ut just nu är det faktiskt så att kvinnorna måste satsa extra på högskoleprovet om de vill säkra sina chanser till att komma in på sin önskade utbildning. Betygen riskerar att inte räcka till, och i konkurrensen om studieplatserna kommer högskoleprovsresultatet att vägas in.

Oavsett vad man må tycka om detta är det alltså läge att förbereda sig extra inför kommande högskoleprov, och om man inte tänkt skriva högskoleprovet för att ens betyg räcker till kan det vara läge att tänka om.

Här hittar du fem konkreta tips inför högskoleprovet. Ännu fler hittar du i vår övningsbok – det bästa sättet att förbereda dig på inför högskoleprovet!